Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Thị Hoài Thương (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Thị Hoài Thương (thuộc đời thứ 12) : 514 người (9 mất) 501 Nam 13 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Thị Hoài Thương (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Tư (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Sáu (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Thung (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Tư (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Sáu (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Sáu (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Thung (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Thung (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Thị Hoài Thương (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nữ
 Thuộc đời thứ  XII
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666