Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Mưu (thuộc đời thứ 9)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Mưu (thuộc đời thứ 9) : 100 người (81 mất) 99 Nam 1 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Mưu (thuộc đời thứ 9) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Huệ (thuộc đời thứ 8) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Tráng (thuộc đời thứ 7), cố Nguyễn Sỹ Ái [Can Ới] (thuộc đời thứ 6), can Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Huệ (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Tráng (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Tráng (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Ái [Can Ới] (thuộc đời thứ 6)
     - Nguyễn Sỹ Ái [Can Ới] (thuộc đời thứ 6) là con của Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Mưu (thuộc đời thứ 9)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  IX
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Tiếu Không rõ Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Kham Không rõ Đã mất
3 Nguyễn Sỹ Khuếch Không rõ Đã mất
4 Nguyễn Sỹ Chương Không rõ Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú