Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Khôi (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Khôi (thuộc đời thứ 11) : 311 người (33 mất) 306 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Khôi (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Xinh (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Xướng (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 8), can Can Nhơn (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Xinh (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Xướng (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Xướng (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 8) là con của Can Nhơn (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Khôi (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Cháu [Liệt sỹ] Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Trường Còn sống
4 Nguyễn Sỹ Tam Còn sống
5 Nguyễn Sỹ Tứ Còn sống
3 Nguyễn Sỹ Sửu Không rõ
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú