Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Thanh (còn gọi là ông nho Thên) (thuộc đời thứ 8)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Thanh (còn gọi là ông nho Thên) (thuộc đời thứ 8) : 67 người (62 mất) 65 Nam 2 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Thanh (còn gọi là ông nho Thên) (thuộc đời thứ 8) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) (thuộc đời thứ 7) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6), cố Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5), can Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6)
     - Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6) là con của Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5)
     - Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5) là con của Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Thanh (còn gọi là ông nho Thên) (thuộc đời thứ 8)
 Tên tự (hiệu/thụy)  Nguyễn Sỹ Thiên
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  VIII
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  1888
 Năm mất  1961
 Hưởng thọ  73 tuổi
 An táng tại  
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Hạp Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Đạm Đã mất
3 Nguyễn Sỹ Ba Đã mất
4 Nguyễn Sỹ Lan 1944 Còn sống
5 Nguyễn Sỹ Triêm Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
Là thầy dạy học, thầy thuốc danh tiếng trong vùng. Sau cách mạng Tháng 8 - 1945 có thời kỳ là ban chấp hành liên Việt huyện, hội đông y huyện. Mất năm 1961 thọ 73 tuổi.

Học vị: Đỗ tam trường.