Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Thanh (còn gọi là ông nho Thên) (thuộc đời thứ 8)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Thanh (còn gọi là ông nho Thên) (thuộc đời thứ 8) : 67 người (62 mất) 65 Nam 2 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Thanh (còn gọi là ông nho Thên) (thuộc đời thứ 8) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) (thuộc đời thứ 7) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6), cố Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5), can Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6)
     - Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6) là con của Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5)
     - Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5) là con của Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Thanh (còn gọi là ông nho Thên) (thuộc đời thứ 8)
 Tên tự (hiệu/thụy)  Nguyễn Sỹ Thiên
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  VIII
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  1888
 Năm mất  1961
 Hưởng thọ  73 tuổi
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Thị Thâm 1925 Đã mất
2 Nguyễn Thị Trì 1928 Đã mất
3 Nguyễn Thị Mần 1930 Đã mất
4 Nguyễn Sỹ Hạp 08/7/1933 Còn sống
5 Nguyễn Sỹ Đạm 1936 Đã mất
6 Nguyễn Sỹ Ba 1939 Đã mất
7 Nguyễn Thị Tiềm 1941 Đã mất
8 Nguyễn Sỹ Lan 1944 Còn sống
9 Nguyễn Sỹ Lan em (mất sớm) 1945 Đã mất
10 Nguyễn Sỹ Viên 1948 Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
Là thầy dạy học, thầy thuốc danh tiếng trong vùng. Sau cách mạng Tháng 8 - 1945 có thời kỳ là ban chấp hành liên Việt huyện, hội đông y huyện. Mất năm 1961 thọ 73 tuổi.

Học vị: Đỗ tam trường.

0866.37.6666