Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Lan (thuộc đời thứ 9)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Lan (thuộc đời thứ 9) : 105 người (86 mất) 100 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại: 28 Nguyễn Đức Cảnh - Tp Vinh
Nguyễn Sỹ Lan (thuộc đời thứ 9) là Con thứ 8 của Nguyễn Sỹ Thanh (còn gọi là ông nho Thên) (thuộc đời thứ 8) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) (thuộc đời thứ 7), cố Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6), can Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Thanh (còn gọi là ông nho Thên) (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6)
     - Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6) là con của Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Lan (thuộc đời thứ 9)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  IX
 Là Con thứ  8 trong gia đình
 Số điện thoại  0976.840.367
 Nghề nghiệp  Giáo viên nghỉ hưu
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  1944
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Tuấn Anh 1981 Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Trường Anh Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

  Thầy Nguyễn Sỹ Lan:

- Sinh năm 1944

- Quê quán: Thanh Lương - Thanh Chương - Nghệ An

- Thường trú: 28 Nguyễn Đức Cảnh - Tp Vinh

- Hiện nay là Ủy viên Ban thường vụ Hội Cựu giao chức Nghệ An

- Nguyên là: 

+ Hiệu trưởng Trường THSP Nghệ An

+ Hiệu trưởng Trường CB QLGD Nghệ An

+ Phó GĐ Trung tâm GDTX Nghệ An

+ Phó hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An

+ Phó chủ tịch Hội Việt Pháp hữu nghị Nghệ An

Email: Nguyensylan@gmail.com

"Luôn cài bút ở túi trên

Cho hồn con chữ vẫn nguyên lối vào

Nỗi niềm nhà giáo thanh cao

Xây đường rải thảm lối vào với thơ."

0866.37.6666