Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] (thuộc đời thứ 7)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] (thuộc đời thứ 7) : 39 người (39 mất) 34 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] (thuộc đời thứ 7) là Con thứ 2 của Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) (thuộc đời thứ 6) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5), cố Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4), can Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
Trong đó:
     - Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) (thuộc đời thứ 6) là con của Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5)
     - Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5) là con của Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
     - Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4) là con của Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] (thuộc đời thứ 7)
 Tên tự (hiệu/thụy)  Nguyễn Sỹ Điếu
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  VII
 Là con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Hòa Không rõ Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Tuấn [Tho An] Không rõ Đã mất
3 Nguyễn Sỹ Vơn Không rõ Đã mất
4 Nguyễn Sỹ Duộng Không rõ Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

Theo gia phả chép:

Húy là Lục, tự là Nguyễn Sỹ Điếu, tú tài khoa Tân Mão đời Minh Mệnh, thọ 86 tuổi, gọi là Can Xuân.