Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Thành (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Thành (thuộc đời thứ 12) : 540 người (11 mất) 510 Nam 30 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:               
Nguyễn Sỹ Thành (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Trung (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Thiêm (thuộc đời thứ 10), cố Tú tài Nguyễn Sỹ Giản (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Khanh (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Trung (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Thiêm (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Thiêm (thuộc đời thứ 10) là con của Tú tài Nguyễn Sỹ Giản (thuộc đời thứ 9)
     - Tú tài Nguyễn Sỹ Giản (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Khanh (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Thành (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là Con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Đơn vị công tác  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
 Trình độ học vấn  
 Học vị, học hàm  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú