Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Thành (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Thành (thuộc đời thứ 12) : 516 người (9 mất) 502 Nam 14 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Thành (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Ba (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Sước (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Khoản (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Truyền (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Ba (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Sước (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Sước (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Khoản (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Khoản (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Truyền (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Thành (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là Con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  1974
 Năm mất  1980
 Hưởng thọ  6 tuổi
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666