Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Tú (thuộc đời thứ 13)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Tú (thuộc đời thứ 13) : 371 người (2 mất) 356 Nam 15 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:               
Nguyễn Sỹ Tú (thuộc đời thứ 13) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Mão (thuộc đời thứ 12) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Tuất (thuộc đời thứ 11), cố Nguyễn Sỹ Kỷ (thuộc đời thứ 10), can Nguyễn Sỹ Trợ (thuộc đời thứ 9)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Mão (thuộc đời thứ 12) là con của Nguyễn Sỹ Tuất (thuộc đời thứ 11)
     - Nguyễn Sỹ Tuất (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Kỷ (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Kỷ (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Trợ (thuộc đời thứ 9)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Tú (thuộc đời thứ 13)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XIII
 Là Con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Đơn vị công tác  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
 Trình độ học vấn  
 Học vị, học hàm  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Đức Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú