Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Hội (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Hội (thuộc đời thứ 11) : 317 người (36 mất) 307 Nam 10 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Hội (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 3 của Nguyễn Sỹ Khiểng (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Diệng (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Chân (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Duẩn (Khải) (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Khiểng (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Diệng (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Diệng (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Chân (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Chân (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Duẩn (Khải) (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Hội (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là Con thứ  3 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú