Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Hào (thuộc đời thứ 10)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Hào (thuộc đời thứ 10) : 194 người (70 mất) 193 Nam 1 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Hào (thuộc đời thứ 10) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Phù (thuộc đời thứ 9) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Hổ (thuộc đời thứ 8), cố Nguyễn Sỹ Thấu (thuộc đời thứ 7), can Nguyễn Sỹ Lược [Can Khuê] (thuộc đời thứ 6)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Phù (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Hổ (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Hổ (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Thấu (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Thấu (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Lược [Can Khuê] (thuộc đời thứ 6)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Hào (thuộc đời thứ 10)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  X
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Hùng Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Hiển Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú