Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Hào (thuộc đời thứ 10)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Hào (thuộc đời thứ 10) : 194 người (69 mất) 193 Nam 1 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Hào (thuộc đời thứ 10) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Phù (thuộc đời thứ 9) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Hổ (thuộc đời thứ 8), cố Nguyễn Sỹ Thấu (thuộc đời thứ 7), can Nguyễn Sỹ Lược [Can Khuê] (thuộc đời thứ 6)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Phù (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Hổ (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Hổ (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Thấu (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Thấu (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Lược [Can Khuê] (thuộc đời thứ 6)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Hào (thuộc đời thứ 10)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  X
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Hùng Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Hiển Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú