Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 8)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 8) : 67 người (62 mất) 65 Nam 2 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 8) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Dán (thuộc đời thứ 7) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Dũng [Can Dùng] (thuộc đời thứ 6), cố Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5), can Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Dán (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Dũng [Can Dùng] (thuộc đời thứ 6)
     - Nguyễn Sỹ Dũng [Can Dùng] (thuộc đời thứ 6) là con của Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5)
     - Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5) là con của Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 8)
 Tên tự (hiệu/thụy)  Nguyễn Sỹ Tán
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  VIII
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  79 tuổi
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Trợ Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Thung Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

Theo gia phả chép năm 1996:

-        Húy là Trâm, tự là Nguyễn Sỹ Tán, trước gọi là ông Từ Tán, nay gọi là ông cố Trợ, thọ 79 tuổi.

0866.37.6666