Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Thị Thùy Linh (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Thị Thùy Linh (thuộc đời thứ 12) : 512 người (9 mất) 501 Nam 11 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại: Thủ đô Hà Nội
Nguyễn Thị Thùy Linh (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ An (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Hoan (thuộc đời thứ 10), cố Tú tài Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Khanh (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ An (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Hoan (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Hoan (thuộc đời thứ 10) là con của Tú tài Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 9)
     - Tú tài Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Khanh (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Thị Thùy Linh (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nữ
 Thuộc đời thứ  XII
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  Đang làm việc tại Công ty Cổ phần sữa TH
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  1992
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú