Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Tiến (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Tiến (thuộc đời thứ 12) : 514 người (9 mất) 501 Nam 13 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Tiến (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Triển (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Mỹ (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Hạp (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Triển (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Triển (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Mỹ (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Mỹ (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Hạp (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Tiến (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666