Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Ngọc (thuộc đời thứ 14)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Ngọc (thuộc đời thứ 14) : 47 người (0 mất) 46 Nam 1 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Ngọc (thuộc đời thứ 14) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Tú (thuộc đời thứ 13) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Trường (thuộc đời thứ 12), cố Nguyễn Sỹ Khôi (thuộc đời thứ 11), can Nguyễn Sỹ Xinh (thuộc đời thứ 10)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Tú (thuộc đời thứ 13) là con của Nguyễn Sỹ Trường (thuộc đời thứ 12)
     - Nguyễn Sỹ Trường (thuộc đời thứ 12) là con của Nguyễn Sỹ Khôi (thuộc đời thứ 11)
     - Nguyễn Sỹ Khôi (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Xinh (thuộc đời thứ 10)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Ngọc (thuộc đời thứ 14)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XIV
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú