Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Hiếu (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Hiếu (thuộc đời thứ 11) : 317 người (39 mất) 307 Nam 10 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Hiếu (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Hiệp (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Hạp (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Thanh (còn gọi là ông nho Thên) (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Hiệp (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Hạp (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Hạp (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Thanh (còn gọi là ông nho Thên) (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Thanh (còn gọi là ông nho Thên) (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Hiếu (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666