Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Đường (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Đường (thuộc đời thứ 11) : 324 người (43 mất) 307 Nam 17 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Đường (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Khoa (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Ưu (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Vơn (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Khoa (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Ưu (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Ưu (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Vơn (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Vơn (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Đường (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Phan Không rõ Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666