Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Lung (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Lung (thuộc đời thứ 11) : 311 người (33 mất) 306 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Lung (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Linh (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Đóa (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Tuyến (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Cảnh (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Linh (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Đóa (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Đóa (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Tuyến (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Tuyến (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Cảnh (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Lung (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Hùng Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Mạnh Còn sống
3 Nguyễn Sỹ Sinh Còn sống
4 Nguyễn Sỹ Địch Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú