Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Trúy (thuộc đời thứ 8)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Trúy (thuộc đời thứ 8) : 67 người (62 mất) 65 Nam 2 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Trúy (thuộc đời thứ 8) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Tạo (thuộc đời thứ 7) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Biểu [Can Tuần] (thuộc đời thứ 6), cố Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5), can Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Tạo (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Biểu [Can Tuần] (thuộc đời thứ 6)
     - Nguyễn Sỹ Biểu [Can Tuần] (thuộc đời thứ 6) là con của Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5)
     - Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5) là con của Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Trúy (thuộc đời thứ 8)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  VIII
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Hựa Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Thưởng Đã mất
3 Nguyễn Sỹ Lộc Đã mất
4 Nguyễn Sỹ Liên Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666