Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Hai [Liệt sỹ] (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Hai [Liệt sỹ] (thuộc đời thứ 11) : 334 người (43 mất) 310 Nam 24 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:               
Nguyễn Sỹ Hai [Liệt sỹ] (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Lơu (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Bùi (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 8), can Can Nhơn (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Lơu (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Bùi (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Bùi (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 8) là con của Can Nhơn (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Hai [Liệt sỹ] (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là Con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Đơn vị công tác  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Trình độ học vấn  
 Học vị, học hàm  
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Bình Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Định Còn sống
3 Nguyễn Sỹ Quỳnh Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú