Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Sinh (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Sinh (thuộc đời thứ 12) : 506 người (8 mất) 503 Nam 3 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Sinh (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Hùng (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Tường (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Thành (Thềnh) (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Uy (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Hùng (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Tường (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Tường (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Thành (Thềnh) (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Thành (Thềnh) (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Uy (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Sinh (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Nam Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Giang Còn sống
3 Nguyễn Sỹ Dũng Còn sống
4 Nguyễn Sỹ Đức Còn sống
5 Nguyễn Sỹ Hiếu Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú