Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Dũng (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Dũng (thuộc đời thứ 12) : 506 người (8 mất) 503 Nam 3 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Dũng (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Hóa (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Nhung (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Nghiêm (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Tuấn [Tho An] (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Hóa (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Nhung (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Nhung (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Nghiêm (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Nghiêm (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Tuấn [Tho An] (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Dũng (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Hoàng Không rõ Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Quân Không rõ Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú