Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Thị Phu (vợ của tú tài Phan Văn Từ xã Võ Liệt – Thanh Chương) (thuộc đời thứ 7)
Tổng cùng đời với Nguyễn Thị Phu (vợ của tú tài Phan Văn Từ xã Võ Liệt – Thanh Chương) (thuộc đời thứ 7) : 39 người (39 mất) 34 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Thị Phu (vợ của tú tài Phan Văn Từ xã Võ Liệt – Thanh Chương) (thuộc đời thứ 7) là Con thứ 8 của Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5), cố Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4), can Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6) là con của Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5)
     - Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5) là con của Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
     - Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4) là con của Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
 Họ và tên  Nguyễn Thị Phu (vợ của tú tài Phan Văn Từ xã Võ Liệt – Thanh Chương) (thuộc đời thứ 7)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nữ
 Thuộc đời thứ  VII
 Là Con thứ  8 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

Theo gia phả chép năm 1996:

Húy là Nguyễn Thị Phu, em bà đồ Tĩnh, chị của Nguyễn Sỹ Lãng, lấy tú tài Phan Văn Từ xã Võ Liệt – Thanh Chương. Sinh con gái đầu là Đoan nên gọi là bà Tú Đoan. Sau sinh một trai là Phan Văn Đạo, lại gọi là bà Tú Đạo. Anh tú tài Phan Văn Từ là Phan Văn Nghệ cũng trúng tú tài, em là Phan Văn Phổ cũng trúng tú tài. Phan Văn Đạo đi học, đi thi, sinh 2 con trai, đều theo học.

0866.37.6666