Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Đậu Đức Dân (thuộc đời thứ 13)
Tổng cùng đời với Đậu Đức Dân (thuộc đời thứ 13) : 360 người (2 mất) 351 Nam 9 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Đậu Đức Dân (thuộc đời thứ 13) là Chồng thứ 1 của Nguyễn Thị Hoài Phương (thuộc đời thứ 13) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 12), cố Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11), can Nguyễn Sỹ Tâm (Lão thành Cách mạng) (thuộc đời thứ 10)
Trong đó:
     - Nguyễn Thị Hoài Phương (thuộc đời thứ 13) là con của Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 12)
     - Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 12) là con của Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11)
     - Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Tâm (Lão thành Cách mạng) (thuộc đời thứ 10)
 Họ và tên  Đậu Đức Dân (thuộc đời thứ 13)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XIII
 Là Chồng thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  Kỹ sư
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  1981
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
2 Nguyễn Thị Hoài Phương 02/12/1985 Còn sống
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Đậu Đức Minh Trí 2013 Còn sống
2 Nguyễn Thục Anh 03/7/2017 Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666