Trang chủ
Về trang trước

Hồ sơ khảo cứu Di tích lịch sử - Văn hóa Cách mạng dòng họ và nhà thờ Họ Nguyễn Sỹ

HỒ SƠ KHẢO CỨU DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA CÁCH MẠNG DÒNG HỌ VÀ NHÀ THỜ

HỌ NGUYỄN SỸ

XẾP HẠNG CẤP QUỐC GIA

 Gồm các danh mục sau:

I.       Danh sách Đảng viên Tân Việt làng Tú Viên năm 1927 có 6 người (trong đó dòng họ Nguyễn Sỹ có 4 người) về sau kết nạp thêm 6 người.

II.     Danh sách những người học lớp “Hội khuyến học” năm 1927-1928 ở làng Tú Viên.

III.    Danh sách Đảng viên năm 1930-1931 của chi bộ Đảng ghép Tú Viên, Xuân Bảng, Kẻ Trèm, (còn gọi là chi bộ Quang Trung) có 27 người. Trong đó dòng họ Nguyễn Sỹ có 17 người.

IV.  Sưu tập truyền đơn, báo Nhà Quê, chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ huyện Thanh Chương ấn hành trong thời gian về làm việc tại nhà thờ họ Nguyễn Sỹ như: Truyền đơn kêu gọi quần chúng phản đối đế quốc Pháp và Nam triều đưa lính về tàn phá hai làng Kim Liên và làng Tú Viên sau cuộc biểu tình ngày 1-9-1930,…

V.    Danh sách những người vị tù từ 2 năm đến chung thân có 27 người (trong đó dòng họ Nguyễn Sỹ có 19 người, có 4 người bị chung thân).

VI.   Danh sách những liệt sỹ hy sinh trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931 của xã Thanh Lương có 12 người (trong đó dòng họ Nguyễn Sỹ có 10 người).

VII.  Các câu đối, các bài thơ truy điệu đồng chí Nguyễn Sỹ Sách của bạn tù như: Tôn Quang Phiệt, Nguyễn Thừa Duyệt, Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Thiện,…và cả của Tổng bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội ở Quảng Châu do đồng chí Nguyễn Ái Quốc thông tri ngày 18-1-1930 và chi bộ Đảng Tú Viên,…

VIII. Thống kê các gia đình được cấp bằng có công với nước của dòng Họ Nguyễn Sỹ.

IX   Bản tự thuật của cụ Nguyễn Sỹ Dưỡng con cháu dòng Họ Nguyễn Sỹ làng Tú Viên, xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

X.      Bản dịch các bức hoành phi, câu đối, bài thơ của cụ Giải Nguyên Phan Bội Châu, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Tiến sỹ Nguyễn Đình Điển, Nguyễn Sinh Khiêm tạ ơn thầy và bái tổ nhà thờ Họ Nguyễn Sỹ,…

XI.    Dịch 9/10 đạo sắc của các triều đại Vua phong cho các bậc tiên tổ dòng họ Nguyễn Sỹ.

XII.   Danh sách những người đỗ đạt cao qua các khoa bảng của dòng họ Nguyễn Sỹ từ xưa đến nay.

XIII. Thống kê các liệt sỹ hy sinh từ năm 1940 đến nay và tổng số con cháu dòng họ Nguyễn Sỹ đi bộ đội chống Mỹ cứu nước.

XIV. Biên bản thông qua nội dung di tích nhà thờ họ Nguyễn Sỹ thuộc xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

 ---------------------------------------o0o ---------------------------------------

CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG KHẢO CỨU NHƯ SAU:

I. Danh sách Đảng Tân Việt tại Làng Tú Viên: 1927-1928:

 1. Nguyễn Sỹ Diệu
 2. Nguyễn Sỹ Đức
 3. Nguyễn Sỹ Đồng
 4. Nguyễn Sỹ Tâm
 5. Đinh Bạt Huy
 6. Văn Đình Yết

Do đồng chí Văn Đình Yết phụ trách

Thời gian sau kết nạp thêm các đồng chí:

 1. Nguyễn Sỹ Sáu
 2. Nguyễn Sỹ Triệu
 3. Nguyễn Sỹ Hiệu
 4. Nguyễn Sỹ Mực
 5. Nguyễn Sỹ Lương
 6. Nguyễn Sỹ Lam

II. Danh sách Hội Khuyến học Làng Tú Viên (1926-1928):

 1. Nguyễn Sỹ Diệu
 2. Nguyễn Sỹ Đồng
 3. Nguyễn Sỹ Sáu
 4. Nguyễn Sỹ Tâm
 5. Nguyễn Sỹ Lương
 6. Nguyễn Duy Quế
 7. Bùi Sầm
 8. Nguyễn Sỹ Phợm
 9. Biện Hào
 10. Nguyễn Sỹ Thêm

III. Danh sách Đảng viên chi bộ ghép Tú Viên, Xuân Bảng năm 1930 – 1931 (Tài liệu huyện ủy Thanh Chương xác minh năm 1970)

TT

Họ tên

Ngày vào Đảng

Chức vụ

Bị kết án tù đày – hy sinh

1

Nguyễn Sỹ Sách

1928

- Bí thư Thanh niên Cách mạng đồng chí hội

- Bí thư Tân Việt cách mạng Đảng

- Kết án tù khổ sai Chung thân – Trong tù tổ chức đấu tranh, bị bắn chét 19-12-1929 tại Lao Bảo.

2

Nguyễn Sỹ Tâm

Tháng 4/1930

- Đảng viên Tân Việt cũ – Bí thư chi bộ

- 11 năm tù khổ sai tại nhà lao Cầu Giát. Bị tịch thu toàn bộ tài sản.

3

Nguyễn Sỹ Diệu

Tháng 3/1930

- Tân Việt – Bí thư chi bộ

- Kết án chung thân. Giam tại Kon Tum, hy sinh trong tù 1931

4

Nguyễn Sỹ Đức

Tháng 3/1930

- Tân Việt- Bí thư tổng bộ Xuân Lâm

- Chung thân khổ sai nhà tù Lao Bảo

5

Nguyễn Sỹ Niểu

Tháng 5/1930

- Chi ủy viên

- Tháng 7/1930 bị đưa tử hình, chạy thoát.

- Tháng 1/1931 bắt lại tù 4 năm nhà tù Tiên Dương.

6

Nguyễn Sỹ Đệ

Tháng 5/1930

- Chi ủy viên

- Kết án 4 năm khổ sai

Nhà tù Tiên Dương

7

Nguyễn Sỹ Dung

Tháng 5/1930

- Bí thư chi bộ

- Tử hình tại Làng Tú Viên

8

Nguyễn Sỹ Mực

Tháng 5/1930

- Đảng viên

- Tử hình tại Làng Tú Viên

9

Nguyễn Sỹ Thỉu

7/1930

- Phó bí thư chi bộ

- Kết án tử hình tại Chợ Cồn 7/1931

10

Nguyễn Sỹ Bỉnh

5/1930

- Chi ủy viên

10 năm tù giam tại Tiên Dương – Hy sinh trong tù năm 1931

11

Nguyễn Võ Kỳ (cháu ngoại)

5/1930

- Phó bí thư chi bộ

- Kết án 9 năm khổ sai nhà tù Thanh Đức

- Bị đốt nhà

12

Phan Cách (Rể lập tự)

5/1930

- Bí thư bộ nông

- 2 năm tù giam Tiên Dương

13

Nguyễn Sỹ Thao

5/1930

- Bí thư chi bộ

- Tử hình ở Chợ Cồn tháng 7/1931

14

Nguyễn Sỹ Vởn

5/1930

- Tân Việt

- Án chung thân bị tra tấn chết ở nhà lao Kon Tum

15

Nguyễn Võ Sở

7/1930

- Đảng viên

- Bị tử hình 3/1931 tại Chợ Cồn

16

Nguyễn Văn Khưa

7/1930

- Đảng viên

- Bị tử hình 3/1931 tại Chợ Cồn

17

Nguyễn Võ Tỉu

7/1930

-nt-

- Bị bắt tra tấn chết

18

Nguyễn Võ Ngoạn

4/1931

-nt-

- 2 năm tù giam Tiên Dương

19

Nguyễn Trọng Bảng

4/1931

-nt-

- 2 năm tù giam Tiên Dương

20

Nguyễn Võ Thanh

4/1931

-nt-

- 2 năm tù giam Tiên Dương

21

Phan Văn Phú

4/1931

-nt-

- 2 năm tù giam Tiên Dương

22

Phan Văn Năm

4/1931

-nt-

- 2 năm tù giam Tiên Dương

23

Đinh Bạt Huy

6/1930

- Chi ủy viên

- Tù giam 6 năm

24

Bùi Văn Hanh

6/1930

- Chi ủy viên

- Tù giam 6 năm

25

Nguyễn Sỹ Đồng

5/1930

- Thường vụ huyện ủy Thanh Chương

- Kết án chung thân, giam tại nhà tù Ban mê

26

Nguyễn Võ Tiến

5/1930

- Đảng viên

- 3 năm tù giam tại nhà lao Tiên Dương

27

Nguyễn Sỹ Tờng

5/1930

- Đảng viên

- Bị bắn tại Cồn 7/1931

 

-   Tổng số Đảng viên thời kỳ 30-31: 27 người. Họ Nguyễn Sỹ có: 17 người. Các họ khác: 10 người.

-   Bị tử hình và hy sinh trong tù: 12 người. Trong đó, Họ Nguyễn Sỹ hy sinh: 10 người.

 

-   Chung thân: 4 người. Trong đó Họ Nguyễn Sỹ cả 4 người.

(Update.......)

Bảo tàng cách mạng Việt Nam, sở Văn hóa thông tin Nghệ An, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh

Tin tiêu điểm