Trang chủ
Về trang trước

Nghị quyết dòng họ Nguyễn Sỹ (năm 2015)

NGHỊ QUYẾT CỦA DÒNG HỌ NGUYỄN SỸ XÃ THANH LƯƠNG

Về những nhiệm vụ công tác xây dựng dòng họ trong năm 2016-2020

 

Trong ngày 31/01/2016 (tức ngày 22/12/2015 Ất Mùi) Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Sỹ đã họp, tổng kết công tác họ trong năm 2014-2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016-2020.

Tới dự cuộc họp hội nghị có các đại biểu:

+ Ông Nguyễn Trọng Thành – PCT. UBND xã Thanh Lương;

+ Ông Phan Văn Chương – Chủ tịch UBMTTQ xã Thanh Lương;

+ Ông Võ Trọng Niệm – Trưởng ban Văn hóa xã.

Đại biểu dòng họ có toàn thể thành viên ban thường trực và thành viên hội đồng gia tộc, các trưởng chi tộc và các trưởng tiểu chi, ngoài ra HĐGT có mời các vị cao niên, các nam trung niên nhiệt thành với công tác họ tộc mấy năm qua để dự kiến cơ cấu vào Hội đồng gia tộc.

Sau khi nghe bản tổng kết công tác xây dựng dòng họ trong 2 năm 2014-2015 hội nghị nhất trí đánh giá như sau:

- Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, UBMTTQ và sự giúp đỡ của các ban ngành trong xã, được sự nỗ lực tham gia công việc họ và đóng góp ngân sách của toàn thể con cháu dòng họ nên đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ to lớn.

- Trùng tu nhà thờ, xây hàng rào, lát sân,…

- Xây dựng phong trào khuyến học của dòng họ vững mạnh, được hội KHKT Trung Ương khen và vinh danh “Dòng họ tiêu biểu xuất sắc năm 2013” tại Hà Nội.

- Được UBND tỉnh mời dự đại hội KHKT tỉnh vinh danh “Dòng họ hiếu học” năm 2014, dòng họ hiếu học Huyện 2009-2015.

- Công tác thăm viếng, hiếu hỷ làm tương đối kịp thời động viên được các gia đình có người ra đi. Công tác mừng thọ các cụ từ 70 tuổi trở lên đầy đủ (một số gia đình không báo hoặc báo chậm thì mừng không kịp).

- Công tác tế lễ những ngày lịch sử được tổ chức thực hiện nghiêm túc trang trọng theo nghi thức cổ truyền,…

Thành tích và kết quả công việc dòng họ là to lớn, tuy vậy còn những tồn tại:

+ Trang bị tế khí trong nhà thờ còn nghèo nàn cần được mua sắm bổ sung thêm.

+ Các thành viên trong hội đồng gia tộc hầu hết trên 70 tuổi, già yếu cần đào tạo bổ sung cấp tốc thành viên trẻ tuổi từ 50-70 đủ sức gánh vác việc họ.

+ Công tác vận động các gia đình và con em kinh tế khá giả ủng hộ ngân sách họ chưa mạnh mẽ và đồng khắp. Cần phải thành lập ban liên lạc dòng họ ở các vùng có con em trong họ đông: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Tây Nguyên để làm công tác khuyến học và vận động kinh phí giúp dòng họ.

Từ những mặt tồn tại trên Hội nghị nhất trí ra quyết nghị nội dung như sau:

1. Về thuận lợi: Hội nghị nhất trí bầu bổ sung thêm các thành viên trẻ tham gia vào hội đồng gia tộc và miễn nhiệm cho các vị cao tuổi, sức khỏe yếu đã tham gia lâu năm (có danh sách kèm theo).

2. Giao cho ban thường trực mua sắm một số tế khí trong nhà thờ theo dự trù đã được hội nghị nhất trí với kinh phí cho phù hợp với quỹ họ.

3. Do giá cả thị trường có tăng cao nên mức đóng góp theo nghĩa vụ những năm trước không đủ chi phí, nay nhất trí nâng mức thu nghĩa vụ đinh hàng năm như sau:

- Quỹ khuyến học:         20.000đ/đinh/năm (năm trước là 10.000đ);

- Lệ phí họ:                     20.000đ/đinh/năm (năm trước là 10.000đ);

- Vô hộ các cháu:           20.000đ/đinh/lần (năm trước là 10.000đ);

- Báo lão:                        20.000đ/đinh/lần (năm trước là 10.000đ).

Các gia đình hảo tâm đóng góp cao hơn mức trên, càng nhiều, hội đồng gia tộc hoan nghênh.

4. Hội đồng gia tộc được trực tiếp các gia đình con cháu xa gần có kinh tế khá giả vận động ủng hộ vào quỹ công đức của dòng họ nhằm duy tu nhà thờ, lăng mộ tổ, sắm các tế khí, góp phần vào quỹ khuyến học, xây đắp dòng họ vững mạnh.

5. Đăng ký dòng họ văn hóa từ nhiệm kỳ 2016-2020 theo các tiêu chí dòng họ văn hóa cấp Huyện, nếu đạt được trong 02 năm sẽ được đăng ký dòng họ văn hóa cấp Tỉnh, tuyên truyền, vận động các gia đình, các con cháu nắm vững các tiêu chí để thực hiện. Đây là một vinh dự tự hào về danh hiệu dòng họ văn hóa vì họ Nguyễn Sỹ là dòng họ tiêu biểu toàn quốc về dòng họ khuyến học trong 05 năm 2009-2014 của Huyện Thanh Chương và được hội khuyến học tại Trung Ương suy tôn là dòng họ “Tiêu biểu, xuất sắc” trong hội nghị toàn quốc năm 2013 tại Hà Nội (Ông Nguyễn Sỹ Ba – Chủ tịch hội khuyến học dòng họ được mời về dự).

6. Hội nghị biểu dương một số con cháu quan tâm đến công việc họ tộc, đóng góp kinh phí tương đối lớn trong mấy năm qua nhằm giúp Họ xây dựng được một số công trình khang trang đáp ứng là dòng họ di tích lịch sử văn hóa quốc gia (Có danh hiệu kèm theo) mong rằng các con cháu quan tâm đến tổ tiên, đến họ tộc nhiều hơn nữa trong những năm tới.

7. Về nhân sự

Đề cử anh Nguyễn Sỹ Hùng (con trai trưởng ông Nguyễn Sỹ Hội – Tộc Trưởng kiêm Chủ tịch HĐGT qua đời tháng 10 năm Ất mùi) là ủy viên MTTQVN xã Thanh Lương là Chủ tịch HĐGT, nay anh Nguyễn Sỹ Hùng kế vị 2 chức vụ trên. Hội nghị mong rằng anh Nguyễn Sỹ Hùng phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, của dòng họ để chỉ đạo và điều hành mọi nhiệm vụ hàng năm của họ tộc, kể từ nay trở về sau.

- Cử bổ sung 19 vị vào thành viên hội đồng gia tộc, đại diện cho 8 chi tộc và các tiểu chi (có danh sách kèm theo).

- Đề cử các ban liên lạc dòng họ ở các vùng có số đông là con cháu dòng họ sinh sống ở 3 vùng Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, khu Tây Nguyên nhằm ban liên lạc nắm tình hình sinh hoạt các gia đình, thăm viếng nhau khi có gặp khó khăn, nắm danh sách các cháu học sinh học giỏi (từ tiểu học đến đại học) để dòng họ khen thưởng.

8. Năm 2017 là năm thứ 20 họ ta được nhà nước suy tôn nhà thờ họ là “Di tích lịch sử cấp Quốc gia” và nhà thờ Can Cụ cũng được suy tôn sau đó 1 năm. Để tổ chức kỷ niệm trọng thể, hội đồng gia tộc cử ra 1 ban trù bị biên soạn những sự kiện lịch sử dòng họ, những bậc tiền nhân đã có cống hiến cho đất nước, những danh nhân văn hóa dòng họ, yêu cầu các con cháu tham gia đóng góp ý kiến giúp đỡ tinh thần và vật chất nhằm giúp đỡ HĐGT tổ chức tốt cuộc kỷ niệm trọng đại này vào thời gian Hè 2017.

Nghị quyết này đã được hội nghị hoàn toàn nhất trí bằng biểu quyết dơ tay – y sao kính gửi:

Phòng Văn hó Thông tin Huyện Thanh Chương;

Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, Ban Văn hóa xã Thanh Lương;

Tám chi tộc và 17 tiểu chi;

Trưởng ban liên lạc dòng họ ở các vùng, các tỉnh,…

Hội nghị bế mạc vào hồi 16h cùng ngày tháng trên.

 

Thư ký hội nghị

 

 

Nguyễn Sỹ Mãi

Chủ tọa điều hành hội nghị

 

 

 

Nguyễn Sỹ Ba

 

DANH SÁCH BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG GIA TỘC

STT

Họ và Tên

Địa chỉ

Chi Can dòng họ

Số điện thoại

1

Nguyễn Sỹ Đường

Tp Vinh

Trưởng Chi Can Thùng

 

2

Nguyễn Sỹ Nam

Tp Vinh

Trưởng ban liên lạc vùng Vinh

 

3

Nguyễn Sỹ Hải

Xóm 2 – Thanh Lương – Thanh Chương

Chi Can Dòng

 

4

Nguyễn Sỹ Vinh

Xóm 13 – Thanh Lương – Thanh Chương

 

 

5

Nguyễn Sỹ Hùng

Cờ Đỏ - Nghĩa Đàn

 

 

6

Nguyễn Sỹ Long

Xóm 12 – Thanh Dương

Trưởng tiểu Chi Can Lình

 

7

Nguyễn Sỹ Vĩnh

Xóm 9 – Thanh Lương

Chi Can Định

 

8

Nguyễn Sỹ Tứ

Xóm 8 – Thanh Lương

Chi Can Lình

 

9

Nguyễn Sỹ Thuyết

Xóm Bắc Sơn – Nam Hưng

Trưởng Chi Can Ới

 

10

Nguyễn Sỹ Long

Xóm 4 – Thanh Lương

Chi Can Chánh

 

11

Nguyễn Sỹ Chương

Xóm Kẻ Gang – Thanh Khai

Trưởng Chi Can Tuần

 

12

Nguyễn Sỹ Hưng

Xóm 12 – Thanh Hà

Chi can Nhơn

 

13

Nguyễn Sỹ Hiền

Xóm 3 – Thanh Lương

Chi Can Khuê

 

14

Nguyễn Sỹ Lam

Xóm 3 – Thanh Lương

Trưởng Chi can Khuê

 

15

Nguyễn Sỹ Trung

Xóm 4 – Thanh Lương

Trưởng Chi can Cụ

 

16

Nguyễn Sỹ Cát

Xóm 3 – Thanh Lương

Chi can Cụ - đời thứ 10

 

17

Nguyễn Sỹ Chương

Xóm Mai Trang

Nghi Xuân – Nghi Lộc

 

18

Nguyễn Sỹ Cát

Phường Quang Trung – Vinh

Chi Can Dòng

 

19

Nguyễn Sỹ Vinh

Xóm 3 – Thanh Lương

Chi Can Cụ

 

 

DANH SÁCH BAN CỐ VẤN GIÚP HỌ

STT

Họ và Tên

Địa chỉ

Chi Can dòng họ

Số điện thoại

1

Nguyễn Sỹ Hạp

Hà Nội

 

 

2

Nguyễn Sỹ Nuôi

Xóm 8 – Thanh Lương

 

 

3

Nguyễn Sỹ Lan

Tp Vinh

 

 

4

Nguyễn Sỹ Đình Cát

Tp Vinh

 

 

5

Nguyễn Sỹ Tân

Xóm 1 – Thanh Lương

 

 

6

Nguyễn Sỹ Tuất

Hưng Nguyên

 

 

7

Nguyễn Sỹ Ba

Xóm 3 – Thanh Lương

 

 

 

DANH SÁCH CÁC CON CHÁU ỦNG HỘ DÒNG HỌ NĂM 2013-2015

(Từ 5.000.000 đồng trở lên)

Năm 2013:

STT

Họ và Tên

Địa chỉ

Chi Can dòng họ

Số tiền (đồng)

Ghi chú

1

Nguyễn Sỹ Dũng

Hà Nội

Chi Can Cụ

50.000.000

Tiền ủng hộ xây  lăng mộ

2

Nguyễn Sỹ Minh

Hà Nội

Chi Can Lình

10.000.000

Tiền ủng hộ xây  lăng mộ

Tổng

60.000.000

 

Năm 2014-2015:

STT

Họ và Tên

Địa chỉ

Chi Can dòng họ

Số tiền (đồng)

Ghi chú

1

Nguyễn Sỹ Quang

 

Chi Can Dòng

20.000.000

Trùng tu nhà thờ

2

Nguyễn Sỹ Ngọc

Hà Nội

Chi Can Cụ

10.000.000

Trùng tu nhà thờ

3

Nguyễn Sỹ Minh

Hà Nội

Chi Can Lình

5.000.000

Trùng tu nhà thờ

4

Nguyễn Sỹ Dũng

Hà Nội

Chi Can Cụ

5.000.000

Trùng tu nhà thờ

5

Con cháu Ô.Bà Dương

 

 

5.000.000

Trùng tu nhà thờ

6

Nguyễn Sỹ Quang

 

Chi Can Khuê

6.000.000

Trùng tu nhà thờ

7

Con cháu Bà Diệu

 

 

1.000.000

Trùng tu nhà thờ

Tổng

52.000.000

 

 

 

 

Tin tiêu điểm