Trang chủ
Về trang trước

[THƠ] ĐẠI TÔN – CỘI NGUỒN GỐC TỔ

Bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Lan (đời thứ 9) viết nhân dịp khánh thành trùng tu, tôn tạo nhà thờ Đại Tôn Họ Nguyễn Sỹ xã Thanh Lương 6/2021, Tân Sửu

ĐẠI TÔN – CỘI NGUỒN GỐC TỔ

(Nhân dịp khánh thành trùng tu, tôn tạo nhà thờ Đại Tôn

Họ Nguyễn Sỹ xã Thanh Lương 6/2021, Tân Sửu)

Nhà thờ có tự thuở xưa

Bao đời tằng tổ nắng mưa dưới trời

Tu nhân, tích đức sáng ngời

Gieo trồng hậu duệ nên người hôm nay

 

Tú Viên giàu mắt, khó tay

Cây vườn chặt tạm, ở ngày trú đêm

Chắt chiu “Chân cứng đá mềm”

Tạo nên thế thứ dưới trên sinh thành

 

Đại tôn cửa Bác, cửa Anh

Trung tôn mở thế trưởng thành tháng năm

Đời thứ 6, sáng trăng rằm 

Võ quan, khoa bảng,… gắng chăm luyện rèn

 

Thắp hương cẩn cáo Tổ tiên

Nặng ơn Thủy tổ dịu hiền yêu thương

Nguyên tiêu nghi ngút khói hương

Những ngày lễ trọng từ đường đông vui

 

Trải bao sóng gió dập dồi

Hạt mưa lách ngói, ướt nơi cúng thờ

Gió Lào hun cửa cong khô

Bão giông tháng tám, gió lùa khắp nơi

 

Tổ tông công đức biển trời

Di tích lịch sử -  sáng ngời tháng năm

Bảy đời: Chín đến mười lăm

Góp lòng tôn tạo muốn tâm vững bền

 

Từ mái lợp, đến nền, thềm….

Sân tường sáng đẹp, khuôn viên thanh bình

Lối vào, cổng, cửa văn minh

Mái che nâng cấp hữu tình khoe duyên

Bàn thờ gỗ, nét thân quen

Hai bia nghiêm cẩn, sáng nền gia phong

 

Từ đây lễ trọng tổ tông

Gần xa hậu duệ yên lòng nỗi lo

Góp phần cung tiến nhỏ to

Suối nguồn phúc tổ ngập bờ cháu con./.

 

Hà Nội, ngày 07/7/2021

Nguyễn Sỹ Lan (Đời thứ 9)

 

Tin tiêu điểm