Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ

[Video hướng dẫn tính năng mới] Xem mối quan hệ trong Phả đồ dòng họ

Với tính năng này, chúng ta có thể xem mối quan hệ của 2 hoặc nhiều thành viên trong dòng họ, từ đó có thể hiểu thêm về quan hệ thứ bậc trong các mối quan hệ này!

 

Tin tiêu điểm