Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
Họ tên: Giới tính: Tình trạng:
Thống kê
Tổng số: 1668 người (1616 nam, 52 nữ)
Tổng số đã mất: 326 người (308 nam, 18 nữ)
  Xem theo đời thứ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
HIỆN TẠI BẠN ĐANG XEM: ĐỜI THỨ 14
 ĐỜI THỨ 14  QUAN HỆ CỦA ĐỜI THỨ 14  GIỚI TÍNH  TÌNH TRẠNG
Nguyễn Sỹ Quốc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đạt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thanh Phong Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thuận Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quốc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hòa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lưu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bằng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hơn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Huy Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Huy Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hồng Quân Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Anh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nhật Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Khánh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tú Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Mạnh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Cường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Cường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Long Nhật Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tiến Đạt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tài Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nhạc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đăng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hưng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Phùng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Ngọc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Danh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đạt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nguyên Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hiền Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Mạnh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bảo Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hưng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tường Nam Còn sống
Đinh Nguyệt Nhi Nữ Còn sống
Nguyễn Hạnh Nguyên Nữ Còn sống
Đậu Đức Minh Trí Nam Còn sống
Nguyễn Thục Anh Nữ Còn sống