Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
Họ tên: Giới tính: Tình trạng:
Thống kê
Tổng số: 1668 người (1616 nam, 52 nữ)
Tổng số đã mất: 326 người (308 nam, 18 nữ)
  Xem theo đời thứ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
HIỆN TẠI BẠN ĐANG XEM: ĐỜI THỨ 4
 ĐỜI THỨ 4  QUAN HỆ CỦA ĐỜI THỨ 4  GIỚI TÍNH  TÌNH TRẠNG
Nguyễn Thị Quy Nữ Đã mất
Nguyễn Sỹ Hưu Nam Đã mất
Nguyễn Thị Khanh Nữ Đã mất
Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Liêm Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Mậu Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Sở Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] Nam Đã mất