Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
Họ tên: Giới tính: Tình trạng:
Thống kê
Tổng số: 1668 người (1616 nam, 52 nữ)
Tổng số đã mất: 326 người (308 nam, 18 nữ)
  Xem theo đời thứ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
HIỆN TẠI BẠN ĐANG XEM: ĐỜI THỨ 6
 ĐỜI THỨ 6  QUAN HỆ CỦA ĐỜI THỨ 6  GIỚI TÍNH  TÌNH TRẠNG
Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Khâm [Can Tôn] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] Nam Đã mất
Con   Can Nhơn Nam Đã mất
Con   Can Lình Nam Đã mất
Con   Can Sòng Nam Đã mất
Con   Can Hài Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Trang [Can Thùng] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Quảng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trịnh Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trang Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Kính Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Nải Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Dũng [Can Dùng] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đoan Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Truyện Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Dán Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hán (mất sớm) Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Ái [Can Ới] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tráng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Cang (Kháng) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Duẩn (Khải) Nam Đã mất
Nguyễn Thị Dong Nữ Đã mất
Nguyễn Thị Cung Nữ Đã mất
Nguyễn Sỹ Ngũ [Can Chính] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Cảnh Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lâu Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Thuyết Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Biểu [Can Tuần] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đạo Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tạo Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đình Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Toại Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Lược [Can Khuê] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thảo Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Túy (Niên) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Kim (hỏi lại vì theo Gia phả 1996 thì ông Kim không có con trai) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thấu Nam Đã mất
Nguyễn Thị Thao Nữ Đã mất
Nguyễn Sỹ Đỏ Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Khoát (mất sớm) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Nguyên Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Ấn (Phó Bảng) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Sầm (mất sớm) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Thị Ái (mất sớm) Nữ Đã mất
Con   Nguyễn Thị Bích (vợ tú tài Nguyễn Văn Đỉnh) Nữ Đã mất
Con   Nguyễn Thị Oánh Nữ Đã mất
Con   Nguyễn Thị Phu (vợ của tú tài Phan Văn Từ xã Võ Liệt – Thanh Chương) Nữ Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lâm Nam Đã mất
Con   Nguyễn Thị Sử (mất sớm) Nữ Đã mất
Nguyễn Thị Tham Nữ Đã mất
Nguyễn Thị Tưu Nữ Đã mất
Nguyễn Thị Hạch Nữ Đã mất