Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
Họ tên: Giới tính: Tình trạng:
Thống kê
Tổng số: 1668 người (1616 nam, 52 nữ)
Tổng số đã mất: 326 người (308 nam, 18 nữ)
  Xem theo đời thứ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
HIỆN TẠI BẠN ĐANG XEM: ĐỜI THỨ 5
 ĐỜI THỨ 5  QUAN HỆ CỦA ĐỜI THỨ 5  GIỚI TÍNH  TÌNH TRẠNG
Nguyễn Sỹ Liêm Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Mậu Nam Đã mất
Con   Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trang [Can Thùng] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Dũng [Can Dùng] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Ái [Can Ới] Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Sở Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Thị Dong Nữ Đã mất
Con   Nguyễn Thị Cung Nữ Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Ngũ [Can Chính] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thuyết Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Biểu [Can Tuần] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lược [Can Khuê] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Thị Thao Nữ Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đỏ Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Thị Tham Nữ Đã mất
Con   Nguyễn Thị Tưu Nữ Đã mất
Con   Nguyễn Thị Hạch Nữ Đã mất