Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
Họ tên: Giới tính: Tình trạng:
Thống kê
Tổng số: 1668 người (1616 nam, 52 nữ)
Tổng số đã mất: 326 người (308 nam, 18 nữ)
  Xem theo đời thứ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
HIỆN TẠI BẠN ĐANG XEM: ĐỜI THỨ 11
 ĐỜI THỨ 11  QUAN HỆ CỦA ĐỜI THỨ 11  GIỚI TÍNH  TÌNH TRẠNG
Nguyễn Sỹ Cháu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Lương Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Nghĩa Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thiết Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tuyến Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tâm [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Đồng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Minh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thông [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quế Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Huệ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Kỳ Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hội Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hiến Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hội Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thi [Liệt Sỹ] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đình Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Dưỡng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hải Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tam Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Ba Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Mạnh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Đồng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thanh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Cu Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Mao Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hoành Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Vinh Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Ba Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Phong Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiền Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tư Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trung [Liệt Sỹ] * Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Đệ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Phong Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hiển Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Nghĩa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Vinh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Quang Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trung Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Diên Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tam Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thịnh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hữu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tứ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuyến Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Khoa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Điều Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Long Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tam Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Đào Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hòe Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tư Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Mãi Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thông Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Truyền Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thống Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Khuyển Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Vỹ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thanh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thìn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hai Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trung Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Ngọ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nuôi Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tiến Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tình Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Mãi Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tiến Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tăng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Toàn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Ba Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hào Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Tư Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lộc Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Linh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Kỳ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoa Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Dương Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Vĩnh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nhuận Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Miên Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bốn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thìn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Vỹ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hóa Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Năm Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tân Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Cát Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Giang Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Cù Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Sửu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lựu [Liệt sỹ] * Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Hóa Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lộc Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Phú Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thọ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hòe Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bốn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tình Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sáng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tú Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đường Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Phan Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Cát Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đăng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nhật Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thìn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Linh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nuôi Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Mai Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Kiều Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hai Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Duệ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Bùi Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thơm Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Ngọt Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Khoái Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Khoa Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Phan Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nong Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bốn Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Mạnh Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Chắt Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Xuân Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tư Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thắng [Liệt sỹ] * Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Quang Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Chắt Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Ba Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hoan Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiệp Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bắc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thăng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hưng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tân Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Diện Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đô Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sáu [Liệt sỹ] * Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Thảo Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đồng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Mại Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Minh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Văn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ......................(chưa biết tên) Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Huy Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lợi Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đoàn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thanh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Chí Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ......................(chưa biết tên) Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ......................(chưa biết tên) Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đồng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thanh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Cừ [Liệt Sỹ] * Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Danh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Kiều Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Thắng [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Lợi Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lục Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Đông Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thăng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thể Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hòe Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Dương Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lưu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Dương Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thái Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Phong Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Cường Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thơ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Phương Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bắc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quân Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Cảnh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Vàng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Dư Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Vinh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Cẩn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Cấn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quang Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trị Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sính Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Kính Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trọng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Truyền Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Năm Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Ái Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Ân [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Thìn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Khuối Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Vỹ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Giáp Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sơn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thanh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hải Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tứ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Khoa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Việt Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thuận Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lợi Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Ngũ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hóa Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Học Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sáu [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Tám Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Phùng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Phúc Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trọng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trung [Liệt Sỹ] * Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Kỳ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Trường Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nhật Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Văn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hà Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đô Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quân Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đăng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hòa Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quân Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tiễn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Mãi Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đoàn Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Biển Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Quát Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lục Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lâm Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Viện Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Mãi Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Ba Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bốn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hà Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Mạnh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đạt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đồng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Giáo Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đạt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Dục Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Chuẩn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hường [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Hòa Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thái Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Khiêm Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hải Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đông Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bắc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Khoa Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Vinh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Linh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sáu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nhạc Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Đoàn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tuất Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Đồng [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thái Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Mão Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Vinh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Kiều Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hải Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Long Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Tuyến Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thông Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thọ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hoa [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Trường Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Lai Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sơn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hòa Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nam Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thanh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hương Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hân Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Anh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lâm Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bá Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hợi Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hòe Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quốc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bắc Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đồng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thông Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lương Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Ba Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Cường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tư Nam Còn sống
Con   Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ Còn sống
Con   Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ Còn sống
Nguyễn Sỹ Năm Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lục Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Biên Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Chín Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Huy Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Khánh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nghĩa Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lâm Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quang (mất do tai nạn giao thông) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hào Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Duật Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sương Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Ninh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tư Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Châu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Quỳ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trung Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Phát [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lâm Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thiết Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Âu Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Á Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đồng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thanh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lương Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiệp Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lực Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Văn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Phú Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hải Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nghĩa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tùng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hưởng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bản Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bộ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Chung Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Dương Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lương Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đức Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Công Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Mạnh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ......................(chưa biết tên) Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Việt Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hiệu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Huy Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hạp Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Lam Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Chính Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thi Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Linh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sáng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Định Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đoàn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Chung Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Cát Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bảo Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Huỳnh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Khôi Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hoàn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quân Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thăng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ......................(chưa biết tên) Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lục Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Thành Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Vinh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quang Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bằng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hòa Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Biên Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bình [Liệt sỹ]* Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thọ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Ngoại Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Long [Liệt sỹ] * Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Cư Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Lung Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Mạnh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sinh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Địch Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thuận Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Phú Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hoành Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thông Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Toàn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Năm Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Chương Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hàng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hùng [Liệt sỹ] * Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Diên Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Chắt Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Năm Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Dũng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Diệu Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Biên Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hóa Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Yến Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Toàn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thắng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Đồng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Cảnh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Doãn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiến Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiển Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Mại Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thọ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bòng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Chương Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hường Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trinh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Quốc Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lực Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lương Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đồng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tám Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nghĩa Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Chương Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hải Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bá Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ An Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tứ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Việt Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Dũng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Song Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hào Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Như Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Ý Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hóa Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Cường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Dũng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thông Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tám Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Nghị Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tín Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hải Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Uy Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Lịch Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Du Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tứ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thăng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bằng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tiệp Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đạm Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Đào Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quý Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Xuân [Liệt sỹ] * Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Thìn Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Vận (Vinh) Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hội Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Khoa Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thụ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thái(Thành) Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Phong Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lâm Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bình Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Toàn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sơn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Phông Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quang Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Khang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nội Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Anh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hiển Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Nguyên Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Huy Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Kiên Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hưng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hồng Quang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hà Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Khánh An Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đạt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đoàn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Vương Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quốc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Ngọc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đạt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trung Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thảo Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hòa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bắc Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Diên Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tú Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thuyên Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tiên Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tiến Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Ly Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Minh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Văn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Khánh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thanh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Sáng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lập Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lục Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Tý Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Cường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Vũ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Phong Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Văn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Phú Hưng Nam Còn sống
Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hải Dương Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Dương Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Ngọc Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thành Việt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ An Nam Còn sống
Con   Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Mạnh Cường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thái Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thịnh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Văn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quân Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Định Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Cửu Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Toàn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tác Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Trụ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Vững Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Mạnh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Công Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Bằng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Khôi Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Cháu [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trường Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sửu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tứ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trì Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trạm Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Ba Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Năm Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tiến Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lâm Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hoàn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tị (Vỹ ) Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tám Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hai [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Định Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quỳnh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Huỳnh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Sâm Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nhung Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Kỳ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ An Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Mai Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Ba Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thanh (Thiu) Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thọ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Phúc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hòa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Khánh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hưng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lưu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đồng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Phúc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Cháu Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hai Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Cư Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Xuân Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Danh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hạnh Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Vinh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiệp Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Chiến Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tài Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Ái Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hóa Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đào Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tạo Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tiếp Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Cừng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hồng [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hào Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sinh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Chung Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hữu Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tài Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quang Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Toại (Đại???) Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tín Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đài Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Phúc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thiệu Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trung Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Văn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sửu Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hường Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hoan Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bảo Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thọ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Doãn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tài Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trọng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thế Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đệ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lâm Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thông Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thông Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tình Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hóa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Linh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tài Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hường Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Chắt Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trường Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Giang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Vợ   Chu Thị Nga (người Kẻ Trằm) Nữ Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đàn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Thị Quyên Nữ Còn sống
Nguyễn Sỹ Khương Nam Còn sống
Vợ   Bùi Thị Trang Nữ Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Huy Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Phương Uyên Nữ Còn sống
Nguyễn Sỹ Thìn Nam Không rõ
Vợ   Nguyễn Thị Dung Nữ Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quân Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thân Nam Còn sống
Vợ   Võ Thị Lan Nữ Đã mất
Con   Nguyễn Thị Minh Nữ Còn sống
Con   Nguyễn Thị Hải Nữ Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trang Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thuận Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hợi Nam Không rõ
Vợ   Nguyễn Thị Ta Nữ Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hòa Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đoàn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quý Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Cu Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Tùng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Mão Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hằng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Dũng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Nuôi Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Đồng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tâm Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quý Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tuất Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Huấn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hân Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Vinh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thanh [Liệt Sỹ] Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Lễ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nhật Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Ánh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đạt Nam Còn sống
Nguyễn Thị Hồng Thanh Nữ Không rõ
Nguyễn Thị Hồng Tú Nữ Không rõ
Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ Không rõ
Nguyễn Thị Hồng Dung Nữ Còn sống
Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Linh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Luận Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tư Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Tiến Nam Còn sống